Megállapodási feltételek

 • Felhasználói megállapodás

  Az ügyfél és a Vállalat közötti kapcsolatot szabályozó szerződés részletezi mindazokat a feltételeket és körülményeket, amelyek a Plus500CY által kínált kereskedelmi szolgáltatás használatával kapcsolatosak.

 • Kockázatfeltáró értesítés

  Kockázatfeltáró értesítésünk tájékoztatja ügyfeleinket a CFDs kockázatairól, azonban nem tudja bemutatni sem az összes kockázatot, sem azt, hogy azok milyen kapcsolatban állnak az ügyfelek személyes körülményeivel. Fontos, hogy ügyfeleink teljesen tisztában legyenek a szóban forgó kockázatokkal, mielőtt úgy döntenek, hogy kereskedelmi kapcsolatba lépnek velünk.

 • Adatvédelmi nyilatkozat

  Az ügyfeleink személyes adatainak kezelésére és védelmére, illetve a sütik használatára és kezelésére vonatkozó irányelvünk.

 • Honlap felhasználási feltételei

  Szerződési feltételeinknek és egyéb nyilatkozatainknak és egyéb tájékoztatásainknak megfelelően férhet hozzá ehhez a honlaphoz.

 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat

  Irányelvünk a Plus500CY-on belüli, a Plus500CY és az ügyfelei, valamint az ügyfelek egymás közötti potenciális érdekütközéseinek figyelésére és kezelésére. Célunk ügyfeleink legnagyobb nyereségének támogatása.

 • Megbízás-végrehajtási irányelvek

  Irányelvünk a „legjobb teljesítés” felkínálása a megbízások teljesítése közben ügyfeleink nevében; a Plus500CY felelős lépéseket tesz azért, hogy ügyfeleink a lehető legjobb eredményeket érjék el. Kötelességünk a vállalkozás Önökkel együtt, tisztességesen, becsületesen és professzionális módon történő vezetése, és hogy a rendelések teljesítésekor az Önök érdekeit tartsuk szem előtt.

 • AML irányelv

  Ez az irányelv részletezi azokat a rendszereket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy vállalkozásunkat ne használják fel pénzmosásra vagy a terrorizmus támogatására. Ezek az eljárások magukba foglalják az ügyfélazonosítást és a kellő gondossággal végzett ellenőrzéseket, amelyekkel ügyfeleink adatait ellenőrizzük.

 • Befektetői kompenzációs alap

  A Plus500CY tagja a Befektetői Kompenzációs Alapnak (“ICF”), amely az arra érdemes kiskereskedelmi ügyfeleknek kompenzációt nyújt abban az esetben, ha egy ciprusi befektetési vállalkozás nem tudja teljesíteni kötelezettségeit ügyfeleivel szemben.

 • Vállalati információ

  A Plus500CY Ltd. engedélyei és elérhetőségei.